Je t’aime moi non plus

Jayme Reis
Metal, tinta automotivo
80 x 23 x 26 cm
R$ 8000